HomeChi siamoStoriaArticoliSport e benessereA proposito di...Grandi MaestriSatiricon

Pillole di saggezzaFederazioniEnti di promozioneStampaScrivici

C.I.O. www.olympic.org

C.O.N.I. www.coni.it

C.I.S.M. www.cism-milsport.org

 

A.K.E.A. www.akea.it

A.I.K. www.karate-aik.it

A.W.K.J.I. www.accademiawadoryu.it

E.KF. www.eurokarate.com

E.T.U. www.etutaekwondo.org

F.I.K.www.federkarate.it

F.E.K.D.A. www.fekda.eu

FEDERKRAVMAGA www.federkravmaga.it

F.E.DI.K.A. http://www.fedika.it

F.E.S.I.K. www.fesik.org

F.I.A.M.O.e D.A www.fiamoeda.com

F.I.A.M. www.fiamsport.it

FIGHTER ARTS  www.fighter-arts.net

F.I.J.L.K.A.M. www.fijlkam.it

F.I.T.A. www.taekwondowtf.it

F.I.K.T.A. www.fikta.it

F.I.W.S. www.fiws.it

I.T.K.F. www.itkf.org

O.I.K.K.O. www.oikko.org

S.K.I.www.ski-i.it

U.K.I.D.A.www.ukida.it

W.U.K.F.  www.wukf-karate.org

W.U.K.O. www.wuko-karate.org

W.K.C. www.wkc-org.net

W.K.F. www.wkf.net

W.T.K.A www.wtkainternational.it

W.T.F. www.wtf.org